Inbound marketing je osobitá forma marketingu, ktorá v sebe využíva prekvapivo všetky prostriedky nepredstavujúce priame a pravidelné náklady. Je úzko spätý s online marketingom, prípadne existujú aj formy mimo internet. Žiada si investovaný čas, alebo pracovnú silu, ktorá by bola schopná sa naplno venovať budovaniu miest a atmosféry okolo obchodnej činnosti, ktorá je pre zákazníka a návštevníka priateľská, po obchodnej stránke nenásilná a prínosná vo viacerých smeroch. Znamená ponúknuť niečo viac než len predaj. V prvom rade pomoc, ochotu, radu, zábavu a články.

Marketing a práca na počítači

Bežný Inbound marketing a eBook

Súťaže sú bežným spestrením prostredia, najmä ak nejde o súťaže podmienené nákupom, či členstvom. Avšak aj také vedia byť zaujímavým zlepšením fungovania a sú pridanou hodnotou pre zákazníka. Poznáte svoju oblasť na toľko, že môžete rozdávať rozumy? Ideálnou formou je zostavenie eBooku – vlastnej niekoľko stranovej publikácie s osobitným prínosom vďaka obsahu v ňom v podobe PDF súboru a vytvorenie automatickej služby, ktorá by za poskytnutie emailového kontaktu tento súbor distribuovala. Posielajte ho pokojne v rámci bezplatnej objednávky. V každom prípade ponúknite svojim zákazníkom niečo viac, ako len predaj a pocit, že niečo pre zákazníka spravíte, len ak zaplatí.

Ideálnou formou BLOG

Blog, alebo miesto na samostatnej doméne, ktoré sa naplno venuje problematike a riešeniu v oblasti v ktorej obchodník podniká, je priestorom, na ktorom sa samozrejme odporúčajú články venované obchodnej činnosti. Predajca padákov teda spraví dobre, ak si vytvorí blog o zoskokoch, histórií padákov, píše zaujímavosti zo sveta extrémneho športu a toto všetko praktické a prínosné po obsahovej stránke je cieľom ľudí, ktorí naozaj vyhľadávajú túto oblasť. Rovnako tak je ideálnym riešením blog pre obchod s akvaristikou, kde by tím ľudí z obchodu poskytol ľuďom bezplatné informácie, články a vôbec rady pre začínajúcich aj pokročilých akvaristov. Ide tak o využitie skúseností a odbornosti z brandže. Obchod má predsa len prístup k novinkám, možnostiam predvádzania a testovania. Následne aj zákazník ocení, ak sa niekto kreatívne venuje tejto téme.

Ciele takéhoto blogu:

  • Zvýšenie povedomia o firme napríklad zmienkou o nej v článku, či widgetom, prípadne priamo reklamou
  • Tvorba dobrého a skúseného imidžu
  • V tejto podobe predajca ukazuje svoje znalosti a dokazuje svoju odbornosť
  • Predajca získava inzertný priestor zadarmo
  • Minimálne náklady a čo najvyšší zisk
  • Nenaštvať návštevníka a klienta prehnanou reklamou a zároveň nevzbudiť pochybnosti zavádzaním v článkoch. Tie totiž môžu čítať aj iní odborníci, špecialisti, dodávatelia a aj vaši distribútori.
  • Zvyšovanie návštevnosti blogu aj obchodu
  • Zisk priestoru pre zverejňovanie noviniek a dôležitých rozsiahlejších správ.

Blog pritom nemusí byť váš. Stačí využívať šikovných blogerov na ich miestach a vedieť sa dohodnúť na spolupráci. Ak o vašich výrobkoch píše niekto, kto je čítaný a obľúbený, o úspech máte postarané.