Vedeli ste o tom, že na Slovensku až 2 z 3 zmlúv o dielo na dodávku informačných systémov je absolútne neplatná? Alebo že priemerná výška škody, ktorá vznikne obstarávateľovi informačného systému pri zle uzatvorenej zmluve, je viac ako 60.000 Eur? Väčšina právnikov na Slovensku v skutočnosti nerozumie autorskému právu. Na Slovensku je viac ako 40 % informačných systémov používaných v rozpore s platným právom…. toto je niekoľko faktov, ktoré má vo svojom úvode pripravované školenie Autorské právo v IT.

Pomerne zaujímavá a tiež aktuálna téma, ktorá nemusí byť výhradne pre odborníkov v oblasti práva a informačných, by mohla pomôcť viac slovenskej odbornej verejnosti pochopiť autorské práva a napraviť tak nedostatky, ktorými je žiaľ Slovensko v súčasnosti oplýva. Oboznámte sa s touto témou v rámci školenia, ktoré sa bude konať v dňoch 17. – 18. 10. 2012 v hoteli Barónka, na ulici Mudrochova 2 v Bratislave. Určené je pritom pre profesionálov, zamestnancov spoločností, advokátov, ale aj verejnosť.

Školenie ponúka pochopenie pojmov a významu autorských práv vo vzťahu k informačným systémom. Naučíte sa napísať správne vyhotovenú a kvalitnú zmluvu o dielo a zároveň licenčnú zmluvu. Taktiež získate znalosti správneho vyhotovenia pracovnej zmluvy s pracovníkom v oblasti IT. Školenie bude vedené skúseným odborníkom v oblasti a odborníkom na IT pánom Ing. Eduardom Jenčom, MBA, ktorý je tiež súdnym znalcom v oblasti IT a dá sa o ňom hovoriť ako o vhodnom špecialistovi na pozícií školiteľa autorských práv v IT.

Magazín 1Q.sk je mediálnym partnerom v spolupráci s blogmagazínom Zaujimavosti.net. Viac informácií o školení nájdete na stránkach: www.skolenie-autorske-pravo-v-it.sk