Praktické

Kniha (Ne)bezpečný internet by mohla zmeniť osnovy informatiky

Vyučovanie informatiky na slovenských základných školách má stále diametrálne odlišné úrovne. Kým na niektorých školách je vidieť nadšenie vyučujúceho, ktoré prenáša na žiakov, inde je to veľmi zúfalá situácia. Nezáujem alebo neodbornosť vyučujúceho, nezáujem presiahnuť bežné osnovy, alebo ich len obsiahnuť v plnej miere, je častejšia, než nadšenie. IT technológie sú pritom nevyhnutnou súčasťou budúcnosti každého súčasného školáka na základnej škole. Je prekvapivé, že niektorí vyučujúci nijakým spôsobom nereflektujú na dynamické zmeny v IT oblasti, v internete a nemá ani základné znalosti o bezpečnosti na internete. Medzery v tom, čo obsahuje výučba informatiky v rámci pripravenosti na realitu je skrátka slabá. Čiastočne na tento stav upozorňuje aj kniha (Ne)bezpečný internet.

Ne bezpečný internet

Prejavuje sa to najmä:

  • slabé schopnosti rozpoznávania hrozieb rôzneho typu
  • ľahká uveriteľnosť dezinformáciám viazaná tiež na rodinné prostredie a regióny, v ktorých sa objavuje dôvera v dezinformácie a napríklad proputinovské názory a obhajoba vojny (v súčasnosti), alebo boj proti očkovaniu (rok 2021)
  • prihlasovanie na zoznamky
  • sťahovanie nebezpečných súborov, sťahovanie hier, crackov, inštalovanie neznámych súborov do počítača.
  • skúšanie komunikácie s neznámymi ľuďmi.
  • obchádzanie pravidiel pre vstup do rôznych portálov a služieb
  • nevhodná komunikácia online
  • pristupovaním prostredníctvom sociálnych sietí aj do nevhodných skupín

Deti pripojené k internetu nemajú žiadne obmedzenia v tom, aby pristupovali k obsahu pre dospelých. Nie je to pritom len erotika, ale aj politika, názorové smery, útočné témy, názorové skupiny, zdieľanie myšlienok a informácií, ktoré môžu ďalej ovplyvňovať myseľ. Zdieľanie hoaxov, hlúpostí a ďalších hrozieb. V knižke (Ne)bezpečný internet je opakovane venovaný priestor tomu, ako tieto hrozby identifikovať. Návody a reálna prax, ktorá je v knihe zachytená, pritom môže obohatiť učebné osnovy bežného učiteľa. Môže za to zrozumiteľnosť textov.


Nebezpečný internet – Tomáš Šalmon Je možné kúpiť v slovenských e-shopoch za cenu od € do
(Zdroj: Heureka.sk)
Porovnať ceny >>

Súčasť vyučovania len proaktívnych učiteľov

Pri oslovení autora knihy zisťujeme, že jej obsah už naozaj niekoľko učiteľov na základných školách, ale aj na vysokých školách, použilo do prednášok a do vyučovania. Ide o výňatky, niektoré postupy a myšlienky. Kniha samotná však nie je žiadnou vládnou organizáciou a Ministerstvom školstva nijakým spôsobom schválená, alebo preskúmaná a teda aj posúdená. SLedujeme, že v tomto smere je naše Ministerstvo stále bokom a dôležité témy k aktuálnej problematike sa zväčša neprejavujú v zmysle odporúčanej literatúry, ako len doplnkovej. Stalo sa tak napríklad pri učebniciach venovaných ekológii, finančnej gramotnosti, pri niektorých zmenách v rámci vlastivedy. Ochrana detí a lepšia pripravenosť na to, čo ich čaká v slovenskom online priestore tak zostáva na proaktívnych učiteľoch, ktorí knihu objavili a používajú ju.

Prehľad cien knihy (Ne)bezpečný internet

You may also like

More in:Praktické