Napadli vašu emailovú schránku škriatkovia v podobe náhleho spustenia príjmu nevyžiadanej pošty z konkrétnych obchodov, či odosielateľov? Bežný postup ako sa proti nekalosúťažným praktikám brániť je odhlásiť sa a vec neriešiť. Ak však nefunguje odhlásenie a emaily chodia naďalej, máte možnosť sa písomne ohradiť voči takémuto zneužívaniu vašej adresy, pretože odmietate byť terčom niekoho reklamy. Ak nepomáha písomné upozornenie dva krát, oslovte SOI, ktoré už začalo tvrdo riešiť špekulantov snažiacich sa o bezplatnú reklamu cez zber emailových adries a nevyžiadaný spam. Avšak omyl, predsa len sa vráťme na začiatok k aj tým nevyžiadaným emailom, ktoré vám chodia s možnosťou odhlásenia. Neklikajte na odhlásenie hneď, pretože…

Spam

Neodhlasujte sa, žiadajte informácie
Pri žiadosti o zmazanie vám správny obchod vyhovie a emailovú adresu naozaj vymaže. Pochopiteľne, nevyžiadanú poštu nazývame nevyžiadanou len vtedy, ak sme naozaj nikdy neboli klientom obchodu, alebo sa nezúčastnili niektorej z jeho akcii. Ak istotne viete, že ste nikdy neuskutočnili registráciu emailovej adresy, žiadajte si veľmi dôležitý údaj, ktorý vám vo veľa prípadoch rovno napovie, že ide o podvodníka, špekulanta, alebo odhalí naozaj pravdu, že si za vec môžete sami. Skôr ako sa odhlásite, oslovte odosielateľa na kontaktoch uvedených na webe, nie priamou odpoveďou, s otázkou „Na základe akej registrácie, z akej IP adresy, počítača, prípadne aplikácie došlo k registrácií emailovej schránky. Zároveň v akom rozsahu sú uchovávané údaje o vašej osobe na serveri odosielateľa spamu.“. Tieto dve otázky zaskočia skutočného odosielateľa spamu preto, že nemá doklad a záznam o registrácií emailu, pretože ho získal na „neupresnenom mieste“. Zároveň je druhou otázkou zaskočený a oprávnene. Narábať s osobnými údajmi je nutné v súlade so zákonom. Vy máte nárok na informáciu o tom, v akom rozsahu ich niekto zhromažďuje.

Čo tým získate?
V prvom rade sa dá v týchto otázkach získať odpoveď na to, či ide o špekulanta posielajúceho nevyžiadaný spam, alebo vašu zabudnutú registráciu. Je možné zistiť, či je odosielateľ ochotný vec riešiť, alebo si počká až na problémy z úradov. Neraz získate odpoveď len na jednu otázku. Účelom pýtania sa na pôvod adresy nie je získať IP adresu, ktorá v skutočnosti často ani neexistuje (podvodník adresy nakúpi na webe a nasadí ich sám u seba do systému na odosielanie), ale svojim spôsobom vystrašiť odosielateľa, pretože zrejme nečaká uvedomelých prijímateľov jeho nevyžiadanej ponuky. Až podľa jeho reakcii zhodnoťte, či tvorí jeho počínanie nebezpečenstvo pre obchodné prostredie a ďalších prijímateľov spamu.

Prečo určite nezmazať klikom na „unsubsrcibe / odhlásiť“
Dôležitým faktom, prečo sa hneď neodhlasovať, je možné riešenie problému úradmi. Ak príjem spamu vytvára problém a vy máte záujem ho riešiť úradnou cestou, je nevyhnutné, aby ste svoj záznam nezmazali. Odosielateľ spamu má tak možnosť zbaviť sa obvinení, pretože žiaden záznam u neho nie je a tvrdiť môže pokojne aj to, že nikdy u neho žiaden nebol. Po odhlásení mnoho systémov nemá ako zistiť sprievodné údaje o IP adrese registrátora a podobne.