Software

Hľadáte alternatívu za Autocad za rozumnú cenu?

Tlačová správa: Počítačové programy na kreslenie sú automatickou súčasťou niektorých profesií ako je priemyselné inžinierstvo, stavebníctvo, strojárstvo a mnoho ďalších. To, že sú tieto programy esenciálne pri práci v týchto odvetviach, vytvára priestor pre vývoj nových a inováciu už existujúcich programov.

Technické kreslenie

Je dôležitá značka?

Tak ako v každej oblasti obchodu, aj programy na kreslenie majú svoj pomyselný monopol. Program na kreslenie od Autocad je najznámejší a zároveň aj najdrahší program na kreslenie.

Práve cena je to, prečo sa ľudia rozhodnú hľadať alternatívny program na kreslenie, ktorý im poskytne kvalitné technické zázemie pri práci a zároveň nezruinuje finančný rozpočet. Rozmanité možnosti nadstavby umožňujú flexibilný výber funkcií pre rôzne profesie.

Program od Gstarcad bude vyhovovať najmä tým, ktorí vypracúvajú rôzne konštrukčné práce a technickú dokumentáciu v 2D cad a 3D rozhranie pre ich prácu nie je dôležité. Značka teda nie je to najdôležitejšie na čo treba prihliadať pri výbere programu na kreslenie. Z hľadiska každodenného používania oceníte najmä prehľadnosť programu, jednoduché, intuitívne ovládanie a funkcie, ktoré reálne pri práci využijete.

Kompatibilita s Autocad je základ

Je pravda, že Autocad je natoľko rozšírený, že všetky ostatné alternatívne cad programy na kreslenie udávajú ako prvé kompatibilitu s Autocad. Ak vyberáte rozumnú náhradu za Autocad, určite je to jedna z hlavných vlastností, ktoré od nového programu očakávate. Je to zábezpeka toho, že sa vám neobmedzia možnosti spolupráce s firemnými aj externými kolegami.

Autocad LT je napríklad kompatibilný a plne nahraditeľný programom Gstarcad Standard. Jediný väčší rozdiel je v cene. Za Autocad by ste museli platiť opakovanie. Licenciu na cad program od Gstarcad si kúpite raz a natrvalo.

You may also like

More in:Software