Každé vojdenie do článku a jeho úprava vytvára súbor zálohy, revízie. Je tak možné nájsť pôvodnú verziu a vrátiť ju, pokiaľ nesedia dáta. Ide tiež o akýsi druh ochrany pre prípad, že by vaši redaktori upravovali vaše články a malo by zostať jasné to, kto vlastne a čo presne upravil. Ak je však váš web charakteru, kde pôvodná verzia nehrá úlohu, je fajn myslieť na to, že tieto revízie zostávajú zbytočne na webe a archivujúca ďalej nepoužívané. Zmazať z WordPressu je ich nemožné, preto je potrebný plugin.

Better Delete Revision Manager
Na tento účel slúži viacero pluginov, no mnohé sú neprehľadné, neisté a podivné. Tento sa javí aku fungujúci a nerobí problémy. Netvorí riziko pre web a pre články. Napriek zálohovaniu kompletnej databázy sa modul chová presne tak, ako potrebujete. Po nainštalovaní ho nájdete v sekcii nastavení a v ňom môžete vybrať prvým tlačidlom kontrolu revízií. Zobrazí celkový počet článkov a počet revízií. Odstránenie môže zabrať pár sekúnd, alebo minútku. Pri veľkom magazíne môže vyzerať výsledok tak, ako na obrázku nižšie. Aplikácia neumožňuje výber konkrétnych revízií a ani v samotnom článku nie je tento plugin pretiahnutý, aby sa dalo individuálne postupovať v odstraňovaní. Pri takmer 4500 článkov v starých uložených revíziách vie databázu zmenšiť o zhruba 10 až 20 MB.

Better Revision plugin

Nedokonalosť WordPressu s dátumom však plugin nevyrieši
Problém, ktorý zostáva vyriešiť je ten, že pri aktualizácií, doplnení obrázku do staršieho článku, zobrazuje tento starší článok s dátumom poslednej úpravy vo výpise článkov. Pokiaľ má niekto iný s podobnou vecou problém, rád budem spoločne s ním hľadať riešenia. Samému mi to ide horšie. Aktualizovaný článok skrátka začne po aktualizácií používať dátum aktualizácie vo výpise článkov, čo odmietam. Najmä hneď vidieť, že sa s článkom robilo niečo aj po dátume, kedy sa s ním už nemalo čo diať. Môže to výrazne poškodiť magazín, pokiaľ by existoval predpoklad z pozmeňovania obsahu článku a to pritom nastalo len nahradenie ilustračného obrázku a podobne.