Software

3 najznámejšie profesie, kde sa programy na kreslenie využívajú

Pojem technické kreslenie zahŕňa všetky druhy kreslenia, ktoré sa využívajú v rôznych technických odboroch. Učia sa ho študenti napríklad stavebných, strojárskych a elektrotechnických škôl. Napriek tomu, že väčšina súčasných odborníkov i laikov používa pri práci CAD programy, pre študentov je veľkou výhodou, ak majú možnosť naučiť sa kresliť aj tradičným spôsobom s ceruzkou a pravítkom. Pomáha to rozvoju ich zručnosti, predstavivosti a nadobudnú schopnosť kresliť rýchle náčrty rukou.

technické výkresyý

ilustračné foto,  zdroj:pexels.com

Celý proces spojený s technickým kreslením sa začína myšlienkou. Aby bola predstava úspešne realizovaná, musí nadobudnúť konkrétne črty. Výsledná obrazová podoba na technickom výkrese je dôležitým komunikačným kanálom pre celý tím ľudí v procese od návrhu až po realizáciu.

Technické kreslenie v stavebníctve

Jedna z najznámejších oblastí, v ktorej sa technické kreslenie využíva je stavebníctvo. Všetky stavebné konštrukcie od malých rodinných domov až po rozsiahle výrobné haly musia byť detailne rozpracované na projekčnom výkrese.

Čím menej nezrovnalostí v projekčnej dokumentácií, tým menej zdržania a chaosu pri realizácií stavby. A aby bola práca s touto dokumentáciou čo najefektívnejšia, využívajú mnohí architekti, stavbári, statici či dizajnéri rôzne počítačové programy na kreslenie.

Ak chcete využívať na prácu napríklad známy AutoCAD, musíte sa pripraviť na pravidelné finančné náklady v podobe “nájomného”. Práve z tohto dôvodu už veľa profesionálov prechádza na kvalitatívne rovnaký program na kreslenie od GstarCAD, ktorý si zaplatia raz pri kúpe užívateľskej licencie a nemusia riešiť ďalšie poplatky.

Technické kreslenie v strojárstve

Strojárstvo je priemysel, ktorý by bez existencie technického kreslenia jednoducho nemohol fungovať. Zložité technologické postupy výroby a rozpisy materiálov musia byť presne zdokumentované a prepočítané. Výrobné výkresy súčiastok sú priamo upravené pre konkrétnu technológiu výroby a to všetko za pomoci technického kreslenia.

Presnosť a precíznosť je v tomto odvetví kľúčová a preto sa mnoho strojárov spolieha na program na kreslenie. Prácu za nich síce nespraví, ale ponúka viac priestoru na prepočty a opravy ako klasické kreslenie ceruzkou.

Technické kreslenie v elektrotechnike

Technické kreslenie v elektrotechnike má svoje vlastné špecifiká, podobne ako v strojárstve. Elektrotechnické konštrukčné a projektové výkresy sú prevažne zamerané na zapojenie elektrických zariadení a projektovanie elektroinštalácie v budovách. Bez správneho nákresu a bez schopnosti čítať danú technickú dokumentáciu by nebolo možné správne zapojiť akúkoľvek elektroinštaláciu.

Okrem technických výkresov sa môžeme stretnúť aj s ďalšou technickou dokumentáciou. Pod pojmom technická dokumentácia si môžeme predstaviť napríklad konštrukčné výkresy, výpočty, správy ale aj rôzne technické údaje v obchodných či servisných materiáloch. Za technickú dokumentáciu môžeme teda považovať všetky materiály, v ktorých môžeme nájsť relevantné technické údaje.

You may also like

More in:Software