Rozhranie Facebook reklamy sa mierne mení. Dnes sme sa stretli s novým systémom, ktorý prináša novinky skôr po vizuálnej stránke. Nastavenia a obsah jednotlivých položiek sekcie inzercie je nezmenený. Zmenil sa spôsob zobrazenia a reakcie tlačidiel. Taktiež sa objavujú nové popisky, a jeden nelogický ktorý v našom prípade pri českom jazyku píše „nedoručované“ aj tam, kde bola reklama doručovaná v plnej miere. Možno len zlý preklad, alebo nesprávne pochopenie použitia tohto slova?

Facebook nové kampane

Aktivovanie a deaktivovanie je riešené grafickým prepínacím tlačidlom, ktoré by ste za normálnych okolností chceli podobne ako v realite, chytiť a posunúť. Nie, tlačidlo reaguje na jeden klik a potom sa len prepne do druhého obrázkového súboru. Nejde o inteligentné tlačidlo, čiže ho neposúvajte ako prepínač, ale len klikajte. Osobne by som to riešil inak, ale ok. Nič strašné sa nedeje. Opäť to len bude chcieť chvíľu čas, než sa každý zorientuje v novej podobe a v tom, čo všetko v zobrazeniach vidí, alebo nie.

Drobné postrehy
Medzi ďalšie postrehy už niekoľko dní patrí aj zobrazovanie náhľadu príspevku vo výbere toho, čo chcete v danej stránke podporiť. Doteraz sme mali možnosť vidieť vždy len riadkový zoznam všetkých posledných príspevkoch na danej stránke. Dnes je na kraji riadku s textom dostupný aj obrázok, ktorý je v danom príspevku na stránke nahratý, čím je lepšie prístupná viditeľnosť toho, čo vlastne podporujete. Ďalším postrehom je fakt, že nastavenie platnosti kampane už nie je možné po jej spustení. Donedávna bolo možné upraviť platnosť kampane ihneď po jej zadaní ešte pred schválením a aj po ňom. Dnes, akonáhle je kampaň raz potvrdená, už platnosť nemožno meniť. Tento fakt sme si overili niekoľko krát. Je možné, že sa to neskôr zmení, no v súčasnosti je žiaľ obmedzené meniť akokoľvek čas platnosti na už spustených a schválených kampaniach Facebook reklamy.