Novinky

Máte problém v emailoch na centrum.sk? Nikoho to nezaujíma

Pomoc, pocit bezpečnosti, alebo nájdete odpovede v prípade problému je základom každého správneho FAQ (časté otázky a odpovede). V prípade centrum.sk objavujeme posledné mesiace, či roky, že majú minimálnu snahu o pomoc a vysvetlenie ľuďom, ak majú problémy. Odpoveď a pomoc v ich sekcii „pomoc“ nájdete jedine vtedy, ak sa váš problém týka len konkrétnych typov problémov. Zabudnuté heslo, nastavenie emailov… a pár ďalších. Centrum.sk ani len neuvažuje o tom, že by zriadilo možnosť „Ostatné“ pre ostatné problémy a vážne poruchy na ich strane. Ak totiž nachádzate prístup do emailovej schránky v dezolátnom nepoužiteľnom stave, ste odkázaní na čakanie, kým si problém všimnú samotní správcovia. Nemysliteľné. Nemysliteľné v roku 2024.

Centrum.sk pomoc

foto: sekcia POMOC na centrum.sk neprinesie v skutočnosti žiadnu pomoc. Všetky okruhy smerujú len na najčastejšie problémy, ktoré následne zobrazia pár viet údajnej pomoci. Vysvetlenia na úrovni základnej školy. Žiaden formulár, žiadosť o pomoc. Nič jasne viditeľné, prístupné a priame.

Centrum.sk a jeho reklamy

Na centrum.sk si dlhodobo všímame reklamný priestor. Ich videá, ktoré sa zobrazujú priamo v emailových správach a vybehnú z horného pravého rohu, neraz zakrývajú obsah a prekrývajú aj tlačidlá, ktoré nám dovoľujú navigovať a prepínať medzi správami. Tieto reklamy už veľmi dlho strpčujú život mnohým používateľom a centrum.sk preto neurobilo nič. Pri pokuse prechádzať emailami je prvoradé, aby sa zobrazila reklama. Druhoradé je prečítať si email, alebo ho celý vidieť.

Screen email centrum

Aj aktuálne máme problém. Nejde pritom o video, ale o jednu veľkú reklamu, ktorá sa neprimerane veľkým formátom prepašuje na obrazovku a nevidieť pritom email. Neexistuje tlačidlo X na vypnutie, funkcia, ESC, neexistuje možnosť obnovy s tým, že reklama sa už nezobrazí. Zobrazí a opäť bude nevypnuteľná. Táto nepríjemnosť tak naďalej robí z centrum.sk emailu službu, ktorú nezauíjma, ak máte problém. Hľadať pomoc v nápovede „POMOC“ je absurdný vtip. Nenájdete totiž žiadnu možnosť kontaktu, preposlania chyby, upozornenia na niečo neobvyklé, alebo inzerciu, jej obsah, nič. Len primitívnu nápovedu pre človeka s úrovňou znalostí na 1. ročníku informatiky. Nič, čo by bolo odpoveďou pre skúsenejšieho používateľa. Kontakty služby si dávajú záležať, aby dali jasne najavo, že používatelia emailu sú druhoradí, pretože ich problémy sa riešia len v sekcii POMOC. Skvelé miesto, ktoré nič nerieši a nijako nepomôže pri všetkých chybách, ktoré na centrum.sk v posledných rokoch nachádzame. Nemysliteľné zlyhania, výpadky a naďalej zostáva čakať, než si to autori kódu a správcovia všimnú. Nevypnuteľná reklama je doménou rôznych podvodných stránok, reklamných webov… a zároveň aj pokusov čítať emaily na centrum.sk. Skvelé.

Aby utrpenie nebolo na konci…

Ešte je tu zdanlivá posledná možnosť. Zobrazí sa vám aj otázka „Našli ste, čo ste hľadali?“ na ktorú sa dá odpovedať aj nie. Pri kliknutí na NIE čakáte, že vám to ponúkne nejakú pomoc. V skutočnosti sa však zobrazí výber len troch možností.

centrum.sk nenašli ste čo ste hľadali našli

Týka sa problém zabudnutého hesla, prijímania pošty, alebo ostatných problémov? Zlyhávanie, resetovanie emailovej schránky, podivné správanie prihlásenia, alebo nemožnosť vypnúť šialene veľkú reklamu nespadá ani do jedného. Kliknete preto tretiu možnosť „Ostatné“. Čo sa stane? Stane sa, že stránkam je celkom jedno, čo ste klikli. Zobrazí informáciu, že budete presmerovaní na stránku obnovy zabudnutého hesla. Napriek tomu, že túto voľbu sme neklikli. Klikli sme nahlásenie OSTATNÉ. Je irelevantné čo chceme. Centrum.sk si sám vyberie možnosť, že chceme obnoviť zabudnuté heslo napriek tomu, že sme prihlásení, hore toto prihlásenie aj uvádza a prezentuje a predsa o dáva „na obnovu“. Heslo zabudnuté určite nie je.

obnova hesla centrum.sk napriek tomu, že obnoviť heslo nechceme

Beháte do kruhu a nenájdete žiadnu pomoc. Rovnaký problém bol na centrum.sk pred rokom a viac. Za celý čas na službe nikomu nenapadlo urobiť sekciu jasnú, reálne nápomocnú a prínosnú. Chyba smerovania je tam stále. Tak veľmi záleží na spokojnosti a bezpečnosti ľudí.

You may also like

More in:Novinky