Novinky

Polícia žiada mediálny priestor, aby zasiahli do komentárov o atentáte

Atentát na premiéra Roberta Fica zo strany menej úspešného spisovateľa Juraja C. spôsobil na internete obrovskú vlnu ďalšej nenávisti. Mnohí nezabúdajú podotknúť, že dotyčný útočník bol spoluzakladateľom organizácie s názvom Dúha. Spoločnosť si ho v online priestore spája a rada uvádza ako „liberála“ alebo ho spája so stranou PS napriek tomu, že nie je nijakým jej členom, či zástupcom.

mobil a zúrivý komentátor

Vlna nenávisti a nepochopiteľného správania

Na internete sa ozýva veľká časť obyvateľstva, ktorá sa raduje z útoku a zranení postreleného premiéra. Ďalší, ktorí hodnotia situáciu rôznym až nevyberavým spôsobom. Ale oveľa viac názorov je útočných a agresívnych voči všetkému liberálnemu (bez toho, aby tušili, čo liberalizmus vlastne je). Internet je zaplavený nenávistnými útokmi voči všetkým, čo chodili protestovať proti vláde. V tomto názore sa pridáva aj názorová sprcha pod príspevkom, ktorý zavesila poslankyňa Romana Tabák. Pod týmto príspevkom najnovšia výzva Polície neplatí. Mnohí v súčasnosti považujú protivládne protesty za dôvod atentátu a za vinníkov práve PS. Zabudlo sa pritom, že protesty boli vedené proti zákonom a spôsobu vládnutia, ktorý mal za cieľ nepochopiteľné zásahy do fungovania štátu. Spoločnosť má na internete a sociálnych sieťach jasného vinníka. Akoby ním nebol útočník, ale politická strana PS. Vystupňovaná nenávisť, politologické tsunami z úst a klávesníc bežných ľudí a agresivita spôsobujú vybičované ďalšie emócie, ktoré sa stávajú neúnosnými. Polícia preto žiada mediálny priestor, aby nedávala priestor ďalšiemu bičovaniu nenávisti a komentáre vypla.

Atentát na premiéra Roberta Fica zo strany menej úspešného spisovateľa Juraja C. spôsobil na internete obrovskú vlnu ďalšej nenávisti. Mnohí nezabúdajú podotknúť, že dotyčný útočník bol spoluzakladateľom organizácie s názvom Dúha. Spoločnosť si ho v online priestore spája a rada uvádza ako „liberála“ alebo ho spája so stranou PS napriek tomu, že nie je nijakým jej členom, či zástupcom. Na internete sa ozýva veľká časť obyvateľstva, ktorá sa raduje z útoku a zranení postreleného premiéra. Ďalší, ktorí hodnotia situáciu rôznym až nevyberavým spôsobom. Ale oveľa viac názorov je útočných a agresívnych voči všetkému liberálnemu (bez toho, aby tušili, čo liberalizmus vlastne je). Internet je zaplavený nenávistnými útokmi voči všetkým, čo chodili protestovať proti vláde. V tomto názore sa pridáva aj názorová sprcha pod príspevkom, ktorý zavesila poslankyňa Romana Tabák. Pod týmto príspevkom najnovšia výzva Polície neplatí. Mnohí v súčasnosti považujú protivládne protesty za dôvod atentátu a za vinníkov práve PS. Zabudlo sa pritom, že protesty boli vedené proti zákonom a spôsobu vládnutia, ktorý mal za cieľ nepochopiteľné zásahy do fungovania štátu. Spoločnosť má na internete a sociálnych sieťach jasného vinníka. Akoby ním nebol útočník, ale politická strana PS.Svoj politický kredit a lajky z udalosti a obvinení voči čomukoľvek liberálnemu využíva vo svoj prospech aj nejeden politik.

Vystupňovaná nenávisť, politologické tsunami z úst a klávesníc bežných ľudí a agresivita spôsobujú vybičované ďalšie emócie, ktoré sa stávajú neúnosnými. Polícia preto žiada mediálny priestor, aby nedávala priestor ďalšiemu bičovaniu nenávisti a komentáre vypla.
Polícia sa vo svojom najnovšom príspevku vyjadruje aj k prípadným už zverejneným názorom. Je preto vhodné byť ostražitý a prípadné komentáre, ktoré by napĺňali skutkovú podstatu trestného činu je vhodné odfotografovať a polícii zaslať aj s informáciami o tom, kde sa objavili, v akom čase, na akej stránke, či v článku a pod akým účtom. Takáto informácia môže byť prínosnou pre riešenie bezpečnejšieho online priestoru. Komentáre, ktoré vyzývajú k útoku na ďalších politikov, prípadne sa akokoľvek inak vyhrážajú, sú neprípustné rovnako tak, ako samotný útok atentátnika na kohokoľvek. Politika, či nepolitika.

Polícia sa vo svojom najnovšom príspevku vyjadruje aj k prípadným už zverejneným názorom. Je preto vhodné byť ostražitý a prípadné komentáre, ktoré by napĺňali skutkovú podstatu trestného činu je vhodné odfotografovať a polícii zaslať aj s informáciami o tom, kde sa objavili, v akom čase, na akej stránke, či v článku a pod akým účtom. Takáto informácia môže byť prínosnou pre riešenie bezpečnejšieho online priestoru. Komentáre, ktoré vyzývajú k útoku na ďalších politikov, prípadne sa akokoľvek inak vyhrážajú, sú neprípustné rovnako tak, ako samotný útok atentátnika na kohokoľvek. Politika, či nepolitika.

Definuj kto je spisovateľ a kto menej úspešný spisovateľ…

zmienka o menej úspešnom spisovateľovi je vysvetliteľná na základe úspechu, významu, popularity a predajnosti. Spisovateľ, ktorý stál za útokom, nepatrí medzi predávaných a verejne známych spisovateľov. Predaj jeho kníh, alebo knihy, sa nijako neprejavil vo veľkých obchodných sieťach a nemáme informáciu o tom, že by sme o jeho knihy zavadili, počuli o nich, že by niektorá bola umiestnená v rebríčkoch a pod. Za spisovateľa sa dnes považujú mnohí autori, ktorí vydajú v samonáklade 100 výtlačkov, ktoré majú pre svoju potrebu. Jeho dielo nemá komentáre a zmienky, či recenzie, viditeľné na viditeľných miestach. Mediálny priestor Juraja C. tituloval ako spisovateľa, keďže najmä tak sa verejne prezentoval. Nestojí za výrazným dielom, dielom v povinnom čítaní na školách, učebnicou, ani dielom, ktoré by vyzývalo k spoločenskej neposlušnosti a radikalizmu. Jeho titulovanie ako spisovateľa nemalo spojenie na čin, ktorý spáchal. Ak by v minulosti pôsobil ako novinár, bolo by možné očakávať ešte zásadnejšie zhoršenú situáciu v online priestore a v silnejšom napádaní médií ako takých. Dnes sa však práve pre „spisovateľa“ dočkávajú výsmechu aj ďalší, čo sa považujú za spisovateľa. Len preto, že tak bol titulovaný práve útočník skôr, než sa uviedli aj iné jeho zamestnania.

You may also like

More in:Novinky