Novinky

Zľavové portály deformujú trh: pôvodná cena a zľava sú často len frázy

Zľavový portál deformuje trhZľavové portály od svojho príchodu na slovenský trh, zdeformovali nie len vnímanie ľudí na reálne ceny ubytovania, jedál a rôznych procedúr, ale tiež zvýšili predaj, pomohli drobným firmám, alebo pomohli vzniknúť niektorým novým. Vďaka tomu, že ponúkajú výraznú reklamu každému výrobku bez toho, aby mal podnikateľ čo i len najmenšie skúsenosti v marketingu a propagácií svojej služby, zľavový portál sa postará o všetko. Spropaguje, predá, vybaví, vyúčtuje, získa províziu. Sú tu však aj firmy, ktoré vznikli len preto, že na trhu sú zľavové portály. Samostatne by nedokázali nič predať no vďaka prítomnosti zľavových portálov sa môžu pustiť do svojej činnosti, prevádzky či chcete, do organizovania zájazdov. (obrázok v článku len ilustračný)

Firmy vznikajú vďaka zľavovým portálom
Na Slovensku je už možno viac ako sto firiem, ktoré si mohli dovoliť vzniknúť pre schopnosť predávať cez zľavový portál, ďalej uvádzaný ako ZP. Žiaden pôvodný cenník, z ktorého by sa dali ukrajovať ceny a tvoriť tak tie krásne zľavy, žiadne vybudované meno a známa prevádzka. Firma otvorená od prvého dňa a už ponúka svoje služby. Dá sa to nazvať určitým druhom deformácie trhu a podnikateľského prostredia. Pre možnosti ZP a schopnosť oklamať spotrebiteľa výškou zľavy za inak bezcennú, či len lacnú vec, je kľúčové čísielko celkovej zľavy. Určite viac naláka 86% percentná zľava ako 20%, napriek tomu, že by šlo o dve konkurenčné ponuky a o tú istú vec. Stačí len rozdielne nahodená „základná cena“ a docielenie tak čo najkrajšieho rozdielu. Výška zľavy pri firmách, ktoré vznikajú až vďaka ZP, je však úsmevná až ironická. Firma, ktorá pred ponukou na zľavách neponúkala nič a nefungovala, nemôže mať reálny cenník schopný uživiť vlastné fungovanie v počiatku, nemôže mať pôvodné ceny. Ceny, ktoré sa prezentujú na ZP sú pekne vyzerajúce konečné ceny s číslom zľavy. To môže byť čo najvyššie, pretože neexistujúci základný cenník môže nadhodiť cenu za jednu kozmetickú procedúru pokojne na 30 EUR a z nej sa dá spraviť cena 9 EUR len šmahom ruky. Najlepšie sú pritom originálne služby, ktoré nemajú pár a nemožno porovnať ich možnú hodnotu.

Podmienky zľavových portálov často neumožnia využívať ceny u seba
Množstvo, ak nie priamo všetky zľavové portály, vyžadujú, aby výhodná cena bola len cez nich. Nie je teda možné prezentovať zľavovú cenu priamo na svojich webových stránkach, či v ponukovom liste a cez zľavu musí ísť o najlepšiu cenu. Preto tento fakt riešia firmy tzv. plnými cenami na oficiálnej stránke a zľavnenými až na predajnom ZP, kde uvedú odkaz u seba, že výhodné ponuky sú na ZP XY. Múdrejší ponúknu ZP nízku cenu a u seba ju len mierne zvýšia, čím splnia podmienku zachovania najvýhodnejšej ceny v ZP.

Vzniká veľká závislosť na ZP a samostatnosť podnikania zaniká. Podnikateľ stráca nutnosť riešiť tradičné oblasti ako marketing, hľadanie zákazníka, snaha o jeho održanie a často drie, aby nenastalo hluché obdobie, kedy prestane zľavový portál inzerovať. Na šťastie drobným firmám vznikajúcim len pre ZP nemusí hroziť zánik, pretože sa objaví ďalších 30 portálov, ktoré sa opäť postarajú o propagáciu, predaj aj fakturáciu. Pritom dobrý marketér a reklama môžu celkom nahradiť závislosť na ZP.

Firmy vznikajúce len na základe zľavových portálov
Za posledné tri roky sme sa stretli so vznikom firiem prevažne v oblasti kozmetických procedúr, kde akékoľvek obdobie po kampani na zľavovom portáli nastalo hluché, prípadne v rovnakej cene predávali už existujúcim zákazníkom svoje služby aj naďalej. Máme jeden prípad zašitej reštaurácie, ktorá pred svojim vznikom riešila zľavové portály a pomáhali jej v úvode. Pri malých skúsenostiach v oblasti gastronómie a marketingu sa jej však nedarilo prežiť a už niekoľko mesiacov nefunguje. Zaznamenali sme aj vznik niekoľkých cestovných kancelárií, alebo dokonca prenájom penziónov len cez ZP. Aj u nich sa stretávame so základnou cenou a novou zľavnenou, pričom pre získanie čo najlepšieho rozdielu sa základná cena dvíha a dvíha.

Google totiž zanecháva v pamäti obsah stránok a keď novinka prichádza so super cenou 89 EUR z pôvodnej 199 EUR, pri čerstvej zmene sa dá cez uloženú pamäť vyčítať, že skutočná pôvodná cena nikdy neexistovala, alebo bola vo výške 119 EUR. Pôvodná cena sa často upravuje rovnako, ako cena nová a predajná. Ďalšou deformáciou podnikateľského prostredia je potom aj fakt, že čestná firma, ktorá rieši poctivý marketing, vlastné prežitie, dáva do toho veľa a nevenuje sa predaju cez ZP, môže byť oslabená práve pre vznik rýchlofiriem.

You may also like

More in:Novinky