Svet internetu

Bodka v emailových adresách Gmail nehrá rolu. Email funguje stále

Nastavenia emailových schránok, ale najmä ich zriadenie, registrácia a udržiavanie sa v prípade gmailu stretáva so zaujímavosťou. Bodka v adresách nehrá rolu. Môže síce vyzerať pekne, ak máme emailovú schránku meno.priezvisko@gmail.com, avšak bodka, je len pre naše vizuálne odlíšenie mena a priezviska, alebo pre odlíšenie jeho samotného používateľa a ľahšie písanie.  Google pre svoj Gmail už dávno zaviedol zmenu, s ktorou nepočíta mnoho služieb dodnes. Bodka je v nich irelevantná.

Pohyblivá bodka a jej výhoda aj nevýhoda v adrese

Z bezpečnostného hľadiska je to výhoda pre majiteľov viditeľných, prezentovaných schránok a nositeľov špeciálnych a známych mien. Ak by totiž herec Jozef Kroner (príklad známej osobnosti) chcel email, mal by jasnú voľbu a jednoduchú možnosť.  Jedinou registráciou a v jedinej schránke tak má ako príležitosť mať jozef.kroner, jozefkroner, ale čisto teoreticky, hoci nezmyselne aj jo.zefkroner, či jozefkro.ner tvary adresy pred zavináčom.

Znemožňuje to síce ďalším menovcom získať podobný email, ale z prvej adresy sa stáva nepomýliteľná. Ďalší záujemcovia musia siahnuť po inom znení, tvare, či musia vložiť do adresy číslo. Tak je to ostatne celé roky bežnou praxou v každej jednej službe. Gmail ako globálny systém však zahŕňa viac ako 7 miliárd potenciálnych používateľov lákavého mena (loginu), čo je výrazne viac ako pri službách centrum.sk, atlas.sk, zoznam.sk a podobne.

Popularita Gmail má aj svoje nedokonalosti

Najmä slovenskí zákazníci na slovenskom internete radi nakupujú v rôznych eshopoch bez emailu. tentoraz je irelevantná bodka a jej umiestnenie. Je bežné, že pri objednávke žiadosť o emailovú adresu človeka navedie na vpísanie správneho tvaru po niekoľkých upozorneniach. Štandardne tak nositeľ mena a nevlastník emailovej adresy je chybovými hláseniami o nárokoch správne napísanej emailovej adresy navedený na napísanie emailovej schránky, ktorá ani neexistuje. Zákazníci, ktorí nakupujú bez správneho emailu tak neraz trafia koncovku, ktorá je známa najviac. Vpisujú tak adresy, ktoré im ani nepatria. Pri opakujúcich sa menách je tak riziko, že potvrdenie objednávky prichádza niekomu celkom inému.

Tu vzniká bezpečnostný problém. Ak totiž zákazník uvádza svoje osobné údaje, ale email uvedenie nesprávny, všetky jeho údaje z rekapitulácie objednávky a notifikácie kuriérov, prichádzajú skutočnému vlastníkovi emailovej schránky. Nie objednávateľovi. Čisto teoreticky, ak by bol zákerný a vynaliezavý, dokáže sa prihlásiť ľahko do objednávky, pozmeniť jej vlastnosti a celkom ju aj zrušiť. Ak eshop nepoužíva spätné overenie emailu a využíva ho priamo na objednávku napríklad bez registrácie, je to problém. Problémom sú aj opakované pokusy registrácie neznalých používateľov internetu, ktorí nemajú email a predsa pri svojich pokusoch triafajú rôzne schránky niekoho iného. Chýbajúce základné informatické vzdelanie už na samotných školách je tak viditeľný problém. Ešte aj dnes existujú ľudia, ktorí do okienka „email“ vložia čokoľvek bez toho, aby vlastný email majú.

You may also like