PraktickéSvet internetu

Kniha (Ne)bezpečný internet slúži aj ako učebnica informatikov

Keď v úvode roka 2021 na knižný trh prišla kniha (Ne)bezpečný internet, šlo o vyvrcholenie niekoľko ročného úsilia portálu hoax.sk upozorniť na mnohé problémy kybernetického priestoru. Október je v tomto roku vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti, čo je príležitosťou na pripomenutie si aj tejto knihy, ktorá priniesla do niektorej problematiky naozaj viac svetla, než iné projekty doteraz. Skúsenosti redakcie hoax.sk sa za posledné roky týkali najmä internetových podvodníkov, šmejdov a haoxov, ktoré sa snažili verejnosť ovplyvniť práve mnohými dezinformáciami. V minulosti sa však redakcia vo výraznej miere stretávala so zneužívaním a vydieraním, aj nezáujmom úradov túto problematiku riešiť.

Dieťa a počítač, jeho bezpečnosť

Aj na ňu sa však za posledné roky zamerali kompetentné úrady a pristupujú k nej inak, než tomu bolo v minulosti. Kniha priniesla viacero tém s ktorými sa učitelia informatiky dodnes nezoznámili a pritom sa týkajú mladých ľudí, respektíve všetkých, ktorí sú pripojení online. Hoci nejde o schválenú učebnicu Ministerstvom školstva s tzv. doložkou, niektorí učitelia ju používajú na doplnkové vzdelávanie. Sú to prevažne základné školy, kde nachádza uplatnenie.

Kyberšikana je už trestným činom

Za posledné mesiace sme mali možnosť postrehnúť aj jednu zásadnú zmenu v slovenskej legislatíve. Kyberšikana sa chápe ako trestný čin, čo celkom mení pohľad na urážky a vyhrážky odosielané emailom, alebo v súkromných správach. Útočníkov tak stavia do roviny zločincov, čo by mohlo zvýšiť bezpečnosť na internete a tvrdšie postihovať tých, ktorí sa rozhodnú konať v rozpore tentoraz už so zákonom. Kniha (Ne)bezpečný internet tejto problematike venuje výrazný priestor, charakterizuje rôznych útočníkov a dáva aj niekoľko možných riešení na konkrétne typy problémov.

Kniha sa aj pre svoje kapitoly, prehľadnosť a zrozumiteľnosť stala na niektorých školách doplnkovou literatúrou alebo učebnicou pre samotných informatikov. Najmä zrozumiteľnosť podávaných informácií, ktoré boli prispôsobené deťom, starým rodičom, rodičom a aj tým, čo sa s internetom len zoznamujú, je dôvodom, pre ktorý je možné knihu považovať za prístupnú.

Časté obete podvodov nemajú jednoznačný profil

Výuka informatiky má prebiehať už na školách. Práve deti sú ľahkou obeťou pre zneužívanie a vydieranie. Avšak deti by mali byť už pomocou pre rodičov a starých rodičov, na ktorých je možné zo strany podvodníkov cieliť množstvo rizikových predajov, výrobkov a vírusov, ktoré vyžadujú heslá, prihlasovacie prvky a podobne. Portál samotný knihu uvádzal ako nástroj na pochopenie internetu a nástrojov, ako sa problémom vyhnúť. Aj naďalej po aktívnej činnosti portálu však prichádzajú rôzne žiadosti o pomoc. Zo strany starších, aj celkom mladých. Ide o vzdelaných aj ľudí bez stredoškolského vzdelania a práce. Viac portál nespresňuje. Upozorňuje však na zásadný problém, ktorému by mal venovať pozornosť každý, kto sa na internete pohybuje. Ide o 5 jednoduchých zásad.

  1. Používať silné heslo
  2. Neposkytovať nikomu svoje osobné údaje a prihlasovacie prvky, ak naozaj neviete kto to je a máte stopercentnú istotu, že je tým, za koho sa vydáva
  3. Každý eshop overovať
  4. Platobnú kartu a údaje na nej nikdy nedávať z ruky, alebo údaje z nej niekomu preposielať
  5. Akékoľvek tvrdenie si radšej overovať a v prípade neistoty ho určite nezdieľať.

Najmä piate pravidlo sa týka rozšírených dezinformácií, ktoré v súčasnosti určitá časť ľudí s obľubou zdieľa. Naladení na vlnu nenávisti, odporu, či popierania ľahšie dokážu uveriť vymysleným správam, ktoré podporujú ich názor. Ako už policajné stránky venované hoaxom neraz dokázali, vždy ide o „zaručené správy od štvrtého brata maminho kolegu koňa“, ktoré v skutočnosti potvrdené nie sú a vychádzajú z akýchsi fantazijných predstáv, ktoré jednoducho milujeme, pretože rozprávky boli populárne v každom jednom storočí. Viac o knihe (Ne)bezpečný internet nájdete na BUX.sk

You may also like

More in:Praktické