Marketing

Čo je to kreatíva, kedy sa pojem používa a čo pod ním čakať?

Čo je to tá kreatíva a kde všase sa pojem používa?  Kreatíva je nový pojem, ktorý zaznieva z úst odborníkov na marketing. Čiže z úsť gentúr v reklame, ale aj v rámci inzercie v televízií, či médiách. Počuť o kreatíve z úst grafika znamená predstavovať si všeličo, no možno aj to všeličo bude správne. Aj v našom bežnom chápaní je onou kreatívou totiž najčastejšie konkrétny vizuál reklamy.

Kreatíva a office reklamky

Kreatívou je variant konkrétnej reklamy, alebo…

Kreatívou zvyknú odborníci v marketingu nazývať variant, respektíve vizuál reklamy. Čiže prvky, grafiku, nápisy, texty, dôležité fakty, logá a pod. Napríklad v Google Adwords, alebo pri bannerových reklamách je to konkrétny vizuál banneru s letnými pneumatikami značky XY s cenou 89 EUR, kým inou kreatívou je iný typ pneumatík s inými vlastnosťami s cenou 139 EUR. Slovo kreatíva ta nahrádza pojem  konkrétny obsah na reklame, alebo konkrétnu upútavku televíznej reklamy. Napríklad kreatíva kampane Pilsner Urquel bola pred časom krčmár, ktorý nás previedol históriou osobností, ktoré si pochutnávali na Plzni. Novšou kreatívou je pohľad na ženu, ktorá školí výčapníkov a tvrdí niečo o našom kultúrnom dedičstve v slovenčine, no ide o českú reklamu, českú herečku a české kultúrne dedičstvo. Novšia kreatíva sa teda odlišuje od staršej kreatívy.

Agentúry zvyknú slovo kreatíva používať na celý vizuál reklamy, bez ohľadu na to, či ide o jej verziu širokouhlú, či s iným rozlíšením, podobne ako pri banneroch. Menej správne je považovať za kreatívu rozdielnosť rovnakej reklamy v rozmeroch 600×300, 300×300 a 728×90. Toto nie je kreatíva. Kreatívou by to bolo s rozdielnym obsahom samotnej reklamy.

Prvé stretnutie s novodobým pojmom

Pojem kreatíva použijú ako prvé najčastejšie agentúry, ktoré pracujú s firmami, záujemcami o inzerciu. Napríklad v Google reklame textovej sa kreatíva myslí rôzny text, spojenia, prípadne ku každej takejto reklame prislúchajúca cieľovka a jej prispôsobený text. Kreatívy viaceré majú v reklame väčší zmysel ako staviť celý úspech kampane na jedinom hesle, jedinom tvrdení a jedinom cielení nemennej cieľovky, či nemenných parametroch.

You may also like

More in:Marketing