HostingPraktické

Ochrana WP: najlepšie CHMOD nastavenie pre ochranu WordPressu

Nepochybne ste mnohokrát riešieli čo najlepšiu ochranu súborov vo WordPress na serveri. Nastavenie CHMOD, ktoré je v Total Commander prístupné cez jednoduché nastavenie ukázané aj na obrázku nižšie, je pomerne dôležitým nastavením pre ochranu a zapisovateľnosť na serveri. Vo všeobecnosti bez veľkých rečí okolo platí, že najlepšie nastavenie je:

755 pre adresáre
644 pre súbory

CHMOD nastavenie WordPress

Konkrétne možné lepšie nastavenia bezpečnosti sú možné napríklad pre wp-config.php, a to 400, alebo 440. Záleží od hostingu, pretože sa môžu objaviť problémy s nespustiteľnosťou stránok pri jednom z týchto nastavení. Preto skúste iné. Súboru .htaccess nastavte CHMOD 666, čo mu celkom postačuje. Pokiaľ nastavíte súborom témy CHMOD 644, potom vedzte, že ich nebude možné editovať cez administráciu. V prípade záujmu o edit skúste CHMOD zmeniťna 664 a vtedy by mali byť súbory zapisovateľné.

You may also like

More in:Hosting