Videoplaylist facebook

Facebook pomaly zdokonaľuje viacero nástrojov, medzi ktorými je napríklad prehrávanie videí. Tie, ktoré sa prehrávajú z nástenky a sledujete pritom viacero užívateľov, nie vaše videá, zobrazujú pod sebou ďalšie alternatívy. Nie je celkom známe na základe akého algoritmu, zrejme len pre podobné názvy a kľúčové slová. V každom prípade tu však je jeden zásadný problém. Alternatívne videá zobrazované pod hlavným videom sú celkom zbytočné. Ktokoľvek si ich chce pozrieť, môže tak spraviť jedine ak pri listovaní a tým to aj končí. V skutočnosti po kliknutí na iné video sa otvára to pôvodné. Akékoľvek alternatívne video si skrátka nemôžete pozrieť pre chybu, na ktorú nemožno Facebook ani upozorniť. Možnosť nahlásenia chyby a kontaktovanie technickej podpory je stále nemožná.

Alternatívne videá vedia človeka zdržať a dokážu priniesť úspech najmä v rpípade zábavných portáloch. Facebook takúto úlohu čiastočne plní a tak chytá cieľovú skupinu, hlavne mladých ľudí, ktorí ak už nna jedno video klikli, majú záujem o zábavu a siahnu aj po alternatívach. Kiež by však alternatívy aspoň fungovali. Medzi nimi je možné posúvať a pomocou šípiek vyberať s ďalších a ďalších. Ani nadpis, obrázok náhľadu alebo čokoľvek. Nič z toho nie je dostupné.