Hosting

Gigaserver zvyšuje memory limit na všetkých hostingoch až na 256 MB

gigaserverZaujímavou a radostnou správou je pre užívateľov hostingu nových aj starých navyšovanie memory limitu až na 256 MB. Každý webhostingový tarif od najmenšieho má po novom navýšený tarif. Pri najmenších tarifoch ide o navýšenie na 128 MB. Pri hostingoch s veľkosťou 15 MB a 100 MB tak ide o navýšenie o viac ako polovicu. Tomu sa potešia majitelia systémov WordPress, kde novšie verzie bežia už len na vyššom memory limite. K zmenám došlo aj pre sťahovanie stránok na lepšie servery a novú administráciu.

Tabuľka navyšovaných memory limitov:
Tarif Smart – memory limit 128 Mb
Tarif Praktik – memory limit 128 Mb
Tarif Mini – memory limit 128 Mb
Tarif Live – memory limit 128 Mb
Tarif Online – memory limit 256 Mb
Tarif Hyperpower – memory limit 256 Mb
Tarif Easydisk – memory limit 256 Mb
Tarif Idealdisk – memory limit 256 Mb
ďalšie tarify – memory limit 128 Mb

zdroj: http://blog.gigaserver.cz/

Krok je určite plusom. Po zvýšení nárokov nových WP systémov totiž mnohé stránky prestali pracovať. Najčastejší problém nedostatočného memory limitu na hostingu s aprejavoval v samotnom WordPresse najčastejšie nedostupnosťou a nemožnosťou pracovať v administrácií, pri vydávaní nových článkov a podobne. Taktiež sa pridávanie nových príspevkov nedala otvoriť, prípadne sa celý vnútrajšok odvolával jedinou vetou na nedostatočný memory limit.

You may also like

More in:Hosting