PraktickéZaujímavosti

Registrácia stránok do katalógov a 10 pravidiel úspechu

Registrácie do katalógovVlastníte stránky, spravujete obsah, ale nikto o nich nevie? Svojim spôsobom vedia návštevnosť naštartovať internetové vyhľadávače a katalógy, mimo klasickú reklamu, kampane a zmienku na vašich materiáloch. Na to, aby si vás niektoré vyhľadávače všimli, jednoducho postačí, ak sa objavujete na iných miestach a nájdu si vás automaticky. Pre tých, ktorým záleží na tom, aby ich stránka bola všade, kde to len ide, existujú internetové katalógy stránok, kde si každý môže buď bezplatne, alebo za poplatok zaregistrovať svoje stránky. Ak sa púšťate do registrácie na vlastnú päsť, majte na pamäti, že jednoducho to možno len vyzerá. Platí niekoľko zásad správnej registrácie.

  1. Skutočný popis: Používajte popis, ktorý je naozaj popisom. Vyhnite sa klamaniu a zveličovaniu. Popis znamená použitie niekoľkých viet, nie kľúčových slov oddelených čiarkou idúcich za sebou. Premýšľajte, aké asi slogany najlepšie vystihujú vaše stránky a neopakuje vety, či slová viac krát.
  2. Nepokúšajte sa vyniknúť: Do titulku nepoužívajte názov domény. Pár desiatok percent katalógov také odkazy zamieta. Nepoužívajte ani veľké písmená a žiadne znaky, ktorým by ste sa pokúsili zviditeľniť oproti iným. Vyslúžite si akurát tak okamžité zmazanie a zablokovanie pre špekulantstvo.
  3. Do 200 znakov: Popis si pripravte do 200 znakov. Veľa dôležitých katalógov vám ho dokonca môže pokojne skrátiť a upraviť. Robia tak tie najväčšie ako zoznam.sk a azet.sk. Medzi znaky sa počítajú aj medzery.
  4. Pravopis: Píšte gramaticky správne a bez pravopisných, či štylistických chýb.
  5. Bez superlatívov: mnoho katalógov je v správe firiem a ešte viac ich je v správe jednotlivcov. Oni si kladú podmienky a majú plné právo podľa nich postupovať. Najmä, ak poskytujú bezplatnú službu a náklady vznikajú len na ich strane. Samozrejme, ak ide o podmienky, ktoré dávajú zmysel. Jednou z nich je, že mnoho odkazov zamietnu, pretože porušia podmienku nepoužívania superlatívov. Ako by to asi vyzeralo, ak by vaša stránka bola označená ako „najlacnejší obchod a elektronika na Slovensku“ keby pod vami boli s rovnakým titulkom ďalšie štyri obchody?
  6. Neklamte: dôležitý a zásadný bod. Veľmi časté je klamstvo v spojení „najlacnejší“, alebo „najkvalitnejšie“. Nepoužívajte do popisu ani nepravdy, názvy výrobkov, ktoré neponúkate a podobne. Ak vás raz chytí niekto znalý za slovo, nemusí to mať dobré následky.
  7. Meňte text: našli ste 60 slovenských katalógov a chcete všade použiť pripravený popis? Urobte v ňom nejaké zmeny, nahraďte slová. Čo si asi vyhľadávače pomyslia, keď nikde o vás nebolo nikdy nič napísané a odrazu sa všade objaví rovnaký text na viacerých miestach naraz?
  8. Len funkčné stránky: registrujte len stránky, ktoré fungujú a neporušujú zákony SR.
  9. Identita a email: pri registrácií používajte emailovú adresu, ktorá nie je priamo vaša. Niektoré katalógy ju môžu zobraziť ako kontaktnú adresu, iné ju môžu zneužiť na posielanie spamu. Na Slovensku nám našťastie nehrozia veľké spamovacie útoky. V Českej republike zneužitie adresy hrozí niekoľko násobne viac.
  10. Detaily: sledujte detaily ako to, či vôbec katalóg funguje správne, či po registrácií odpovedalo hlásenie o prijatí záznamu, alebo vyhodilo chybu. Dôležité je zadávať adresu v správnom formáte, dostupnej podobe spolu s HTTP:// a hneď na začiatku si zhodnoťte, či chcete používať variant s alebo bez „www“. Keď už sme pri detailoch, dávajte si pozor na presnú kategóriu, alebo aspoň príbuznú kategóriu tematiky vášho webu. Nesprávne zaradenie má za následok zrušenie a zablokovanie odkazu.

Zopár zaujímavostí:
Dňa 16. januára 2015 reálne fungovalo len 52 bezplatných katalógov komerčných a nekomerčných odkazov. Nekomerčných z toho je približne 48 katalógov. Mnoho nezodpovedných reklamných agentúr sľubuje viac ako 52 katalógov, no túto službu a sľub vám v žiadnom prípade nedokážu naplniť. Viacero katalógov je zablokovaných, neudržiavaných a zastaraných. Pár tisíc katalógov rôznej kvality sa nachádza v susedných Čechách, čo je rapídny niekoľkonásobný rozdiel. Spočítanie stále fungujúcich a odkazy potvrdzujúcich je však komplikovanejšie.

Veľký pozor sa oplatí dávať na katalógy, ktoré sú platené a o spoplatnení neinformujú na dostupných a viditeľných miestach. Registráciou by steč sa nemali zaviazať k ničomu. Neodporúčame žiadne platené odkazy s platbou vyššou ako pár symbolických eur za rok. Vyššie sumy majú pre firmy zmysel jedine na stránkach Centrum.sk, Azet.sk, Zoznam.sk, ZlateStranky.sk a veľmi ojedinelých niekoľko výnimiek. Na Slovensku fungujú aj katalógy s násilníckym správaním, ktoré dokážu zákazníka prinútiť k platenej registrácií bez toho, aby táto registrácia neskôr priniesla akýkoľvek význam a vôbec mala čo i len čiastočnú hodnotu zaplatenej sumy.

Komerčná registrácia do katalógov
Registrácia do slovenských katalógov a svetových vyhľadávačov je služba, ktorá sa pohybuje okolo 9 EUR pre firmu. Akákoľvek cena na Slovensku, ktorá takéto služby ponúka za viac ako 20 EUR môže mať veľmi zastaraný cenník. Dávnejšia ponuka registrácie na zľavovom portáli so zľavou 80% a konečnou cenou 63 EUR je nezabudnuteľným zážitkom a niekoľko nákupov takejto služby bolo v tom čase takmer šokom.

Niekoľko katalógov na Slovensku spravuje Zet.sk, ktoré registráciu ponúka ako doplnkovú službu. Tým je ich počet registrácií najvyšší u nás, aj medzi českými agentúrmi, ktoré ponúkajú rovnako tak službu registrácie na Slovensku. Ak chce niekto dosiahnuť vyšší počet úspešných registrácií stránok do katalógov, je dobré kontaktovať práve ich a požiadať o spoluprácu, alebo balíček. Niekoľko platených katalógov spájajú na požiadanie za nižšiu cenu.

Tipy na katalógy:
Nekomerčné stránky by nemali chýbať v katalógoch:

You may also like

More in:Praktické